Atlantis

Strona główna Zakwaterowanie Piktogramy Fotografie-galeria Kursy wymiany walut Prawo autorskie Kontakt z wydawcą

Prawo autorskie

Program komputerowy, logo, wszystkie rysunki, tabele, sposób wyrażenia, teksty opracowane przez Atlantis Sp.z o.o., fotografie wykonane przez Atlantis Sp.z o.o., zawarte na tej stronie internetowej są własnością i przedmiotem prawa autorskiego Atlantis Sp.z o.o. w Polsce, 30-611 Kraków, ul. Bojki 12/4, (KRS nr 0000183650). Jest ściśle zabronione kopiować lub modyfikować nawet częściowo i używać je dla jakichkolwiek powodów i celów.
Adresy serwisu "Łóżko i Śniadanie" przedstawione na tej stronie są przeznaczone i dostępne jedynie dla celów rezerwacji zakwaterowania i lokalizacji. Zabrania się zbierania, przechowywania i przetwarzania danych adresowych oraz osobowych w celach:

 • publikowania ich w internecie, prasie lub jakichkolwiek innych środkach publikacji
 • kontaktowania się dla oferowania usług lub towarów
 • jakiegokolwiek innego użytkowania
 • Jako odwiedzający na tej stronie internetowej zgadzacie się respektować te warunki.

  Polskie prawo ma zastosowanie:
  ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim Dz.U.1994, Nr 24, poz 83
  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101 poz.926
  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204